top of page

PRIVACYBELEID

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Elke keer dat u informatie verstrekt via deze site, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

De persoonlijke gegevens die via deze website worden verkregen, worden behandeld door The LifeStyle Concept, België.

 

We zullen deze gegevens alleen gebruiken voor servicebeheer, dienst na verkoop en om u informatie te sturen. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of meegedeeld aan derden. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een database die niet voor het publiek toegankelijk is. U heeft het recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren en u heeft het recht om het gebruik van uw gegevens door ons te weigeren om u informatie toe te sturen. In dat verband is het voldoende om een schriftelijk verzoek te sturen naar bovengenoemd adres of naar volgend e-mailadres: info@thelifestyleconcept.com

We zullen alle redelijke maatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, te voorkomen.

 

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u ook contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

 

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

 

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de microcomputer van de Gebruiker wordt opgeslagen. De cookie dient om een eerder bezoek van de Gebruiker of een andere bezoeker van de Website te melden. Cookies worden onder meer gebruikt door de verkoper om de aangeboden dienst aan de gebruiker te personaliseren. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de door de verkoper aangeboden service te personaliseren.

bottom of page