top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De e-commerce website www.thelifestyleconcept.com is een website (hierna de “Site”) voor de online verkoop van kunst, woondecoratie, accessoires onder het handelsmerk “The LifeStyle Concept” (het “Product”) die behoren tot The LifeStyle Concept met maatschappelijke zetel te Begoniastraat 30, 2680 Sint-Katelijne- Waver, België en met ondernemingsnummer BE 0xxxxxxxx, telefoon +32 472 2045411 (hierna "Van foetus tot held").

 

De internetgebruiker die een Product wil kopen, wordt in deze Algemene Voorwaarden de “Klant” genoemd.

 

Elke bestelling van een Product aangeboden op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden, zoals uiteengezet in artikel 2.

 

De validatie van de bestelbon is gelijk aan een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een schriftelijke handtekening en die dient als bewijs van de gehele bestelling en het recht om de verschuldigde bedragen op te eisen bij de uitvoering van de bovengenoemde bestelling.

 

De koopovereenkomst kan in het Nederlands worden gesloten.

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit de online verkoop van de producten die worden aangeboden op de site van het bedrijf The LifeStyle Concept, België. Hoewel de Site gericht is op klanten wereldwijd, worden alle diensten van The LifeStyle Concept geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen Partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar de bovengenoemde landen.

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten die via de site worden uitgevoerd en hebben voorrang op alle andere voorwaarden van The Lifestyle Concept "of de klant. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring van FromThe LifeStyle Concept. goedkeuring.

 

Artikel 2 - Capaciteit en acceptatie

 

De persoon die een product van The LifeStyle Concept wil kopen, moet contractuele capaciteit hebben. Indien een persoon onbekwaam wordt verklaard, kan hij geen Producten op de Site kopen en dientengevolge de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze persoon moet zijn aankopen doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

 

De Klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk door op het vakje naast de zin "Ik accepteer de algemene voorwaarden" te klikken.

 

De Klant heeft de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

 

 

Artikel 3 - De producten

 

De Producten die door The LifeStyle Concept worden aangeboden zijn die zoals gepresenteerd op de Site op het moment waarop de Klant zijn bestelling plaatst, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.

 

Van foetus tot held zal alle redelijke maatregelen nemen om alle bestellingen te leveren.

 

The LifeStyle Concept is echter niet verantwoordelijk voor het feit dat een Product niet beschikbaar is, noch voor enige schade als gevolg daarvan. Indien een of meer Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant per e-mail of schriftelijk door The LifeStyle Concept op de hoogte worden gebracht van het feit dat zijn / haar bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, of opgesplitst.

 

Indien de onbeschikbaarheid wordt vastgesteld en gecommuniceerd na betaling door de Klant voor de Producten, zal The LifeStyle Concept onmiddellijk haar bank verzoeken om het betaalde bedrag terug te betalen. De Klant wordt per e-mail geïnformeerd. De termijn waarbinnen de daadwerkelijke terugbetaling zal plaatsvinden, is afhankelijk van de betalingswijze die de Klant heeft gebruikt voor zijn aankoop. Bij aankoop met kredietkaart zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de kredietkaart. Indien de Klant van mening is dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, wordt aanbevolen dat de Klant contact opneemt met zijn / haar bank.

 

The LifeStyle Concept zal in ieder geval de terugbetaling binnen 30 dagen uitvoeren.

 

Alle producten die op de site te koop worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Desalniettemin hebben de foto's die op de site worden getoond geen contractuele waarde. The LifeStyle Concept wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele fouten in de omschrijving van de Producten of de foto's, onder meer in geval van een kleine afwijking in kleur of maat.

 

Artikel 4 - Prijzen en factuur

 

De prijzen zijn die zoals aangegeven op de site op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst. De prijzen die van toepassing zijn op de Klant zijn die zoals vermeld op de Site gericht op het land van waaruit de Klant zijn bestelling plaatst. De Klant plaatst zijn bestelling vanuit het land waar zijn gewone verblijfplaats is gelegen. Het is niet mogelijk om vanuit het ene land een bestelling te plaatsen en de bestelling in een ander land te laten bezorgen.

 

De prijzen die worden genoemd tijdens het koopproces zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

De prijzen van de Producten en diensten zijn exclusief transportkosten. Deze kosten worden naast de koopprijs afzonderlijk aan de Klant in rekening gebracht. Indien een Klant korting krijgt, wordt deze apart van de prijs verrekend.

 

The LifeStyle Concept behoudt zich het recht voor om op elk moment de aankoopprijzen en transportkosten te wijzigen. De aangekochte Producten en kosten worden echter altijd gefactureerd tegen de prijzen zoals vermeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. Dit zijn prijzen die gelden op het moment van aankoop, voor zover de Producten beschikbaar zijn.

 

De Producten blijven eigendom van The LifeStyle Concept tot volledige betaling door de Klant, dit is volledige betaling van de koopprijs en kosten.

 

Artikel 5 - Betalingswijzen

 

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden via Visa, MasterCard, American Express, Carte Bleue, Maestro, Bancontact / Mister Cash. De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling wordt pas effectief op het moment dat de bank van de klant toestemming heeft gegeven aan From fetus to hero. In het geval dat de bank van de klant de betaling zou weigeren, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

 

De Klant garandeert dat hij gemachtigd is om online betalingen uit te voeren via een van de bovengenoemde betalingswijzen en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die aan de kredietkaart of Bancontact-kaart is gekoppeld om alle kosten die uit de transactie voortvloeien, te dekken. Zo niet, dan kan Van foetus tot held de bestelling weigeren.

 

Met betrekking tot de afwikkeling van de online betalingen werkt The LifeStyle Concept samen met Ogone. Ogone is de marktleider in Europa voor beveiligde online betalingen. Het door Ogone gebruikte beveiligde systeem is een van de meest betrouwbare en beveiligde systemen ter wereld. The LifeStyle Concept heeft geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van haar Klanten. Deze kunnen ook niet worden opgeslagen door The LifeStyle Concept.

 

The LifeStyle Concept behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie er een hangend conflict is, of in het verleden een conflict is geweest, te weigeren.Het LifeStyle Concept kan ook een bestelling weigeren in geval van niet of gedeeltelijke betaling door de Klant van elke eerdere bestelling.

 

Artikel 6 - Bestelling van de producten

 

Ongeacht enig schriftelijk bewijs in het bezit van de Klant, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de gegevens geregistreerd door het computersysteem van The LifeStyle Concept, haar 'hosting'-partner of online betalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en alle transacties die tussen de partijen plaatsvinden.

 

Om een bestelling te plaatsen, selecteert de klant het artikel van zijn keuze, kiest de kleur en de maat en klikt vervolgens op "Toevoegen aan winkelwagen". Het gekozen artikel wordt dan toegevoegd aan de "Winkelwagen". De klant kan zijn bestelling wijzigen zolang de artikelen zich in het "winkelwagentje" bevinden. Als de klant zijn bestelling wil bevestigen, moet hij de leverings- en betalingsmethode kiezen. Tijdens het gehele proces wordt duidelijk aangegeven welk totaalbedrag voor rekening van de Klant zou komen. Door het betalingsproces uit te voeren, wordt de bestelling definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd.

 

De Klant ontvangt bij aankoop in ieder geval een eerste e-mail ter bevestiging van de bestelling. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt aan de klant meegedeeld op het moment van bevestiging van de bestelling.

 

Artikel 7 - Leveringen

 

Bij het bevestigen van de bestelling kan de klant kiezen voor levering op een bepaald adres (woonplaats, werkplek of andere).

 

The LifeStyle Concept zal haar best doen om de bestelling binnen enkele dagen na bevestiging van de bestelling naar dat adres te verzenden. De vervoerder dient zich op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur op het adres aan te melden en het pakket af te leveren bij de geadresseerde of een andere persoon die op dat adres aanwezig is. Bij afwezigheid wordt er een bericht achtergelaten in de brievenbus met het adres van het dichtstbijzijnde postkantoor waar de klant zijn bestelling kan afhalen.

 

Indien de klant zijn bestelling niet afhaalt binnen de door de post opgegeven termijn, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar The LifeStyle Concept die vervolgens contact zal opnemen met de klant om de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen extra bezorgkosten aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

De bestelde Producten worden geleverd op het afleveradres zoals aangegeven door de Klant tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden beschreven tijdens dat proces.

 

De bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.

 

The LifeStyle Concept behoudt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt per e-mail aangekondigd. De levering gaat vergezeld van een aankoopnota, waarop ook de details van de geleverde goederen worden vermeld.

 

In het geval dat een levering verloren zou gaan tijdens het leveringsproces en de voorwaarden van dit artikel zijn gerespecteerd, zal The LifeStyle Concept, op eigen kosten, een nieuwe levering sturen als het Product nog beschikbaar is of het bedrag van de bestelling terugbetalen, inclusief de kosten van transport. De overgang van risico van verlies en / of beschadiging op de Klant geschiedt bij levering.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourvoorwaarden

 

Tenzij uitdrukkelijk vermeld op de Site, heeft de Klant het recht om, binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, The LifeStyle Concept op de hoogte te brengen van zijn wens om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zonder enige schadevergoeding te moeten betalen. en zonder een dergelijke beslissing te hoeven motiveren.

 

Indien een Klant The LifeStyle Concept op de hoogte wil brengen van het feit dat hij zijn aankoop wenst te herroepen, moet hij dit doen binnen de termijn van 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen.

 

De Klant kan voor die bestelling gratis een “Retourzending” aanvragen via de online klantenservice: info@thelifestyleconcept.com

 

Het herroepingsrecht voor de geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product daadwerkelijk wordt geretourneerd binnen 14 kalenderdagen nadat de Klant The LifeStyle Concept op de hoogte heeft gebracht van de herroeping van de aankoop. De LifeStyle Concept wordt geacht zo spoedig mogelijk op de hoogte te zijn gesteld. aangezien de Klant contact heeft opgenomen met de online klantenservice. Het herroepen Product wordt teruggestuurd in nieuwe staat, in de originele verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoopfactuur (waarvan de Klant een kopie heeft) en van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retourzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, wordt geweigerd. Zodra de 14 kalenderdagen zijn verstreken, accepteert From foetus to hero de retourzending niet langer en stuurt het pakket terug naar de afzender. Retourzendingen worden niet geaccepteerd via de fysieke winkels van Fragile. De retourzending moet naar het volgende adres gestuurd worden, dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument:

 

The LifeStyle Concept
Begoniastraat 30
2860 Sint-Katelijne-Waver
België

 

De risico's verbonden aan de retourzending liggen volledig bij de Klant.

 

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen 30 kalenderdagen na tijdige ontvangst van de retourzending door The LifeStyle Concept onder de voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven vermeld strikt worden vervuld. In elk geval zal het bedrag dat zal worden terugbetaald, niet hoger zijn dan het daadwerkelijk door de Klant betaalde bedrag. Transportkosten worden niet vergoed.

 

Deze terugbetaling vindt plaats op de volgende manier:

 

Als de klant zijn bestelling met een creditcard heeft betaald, wordt een creditering uitgevoerd op de creditcard van de klant na verificatie van de geretourneerde producten, met aftrek van de verschuldigde bedragen of voucher of kortingen die zijn gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kredietkaart heeft uitgegeven. Indien de Klant zijn bestelling op een andere manier heeft betaald, zal de terugbetaling plaatsvinden door overschrijving op het bankrekeningnummer dat door de Klant op het retourdocument wordt vermeld.

 

Artikel 9 - Wettelijke garantie

 

The LifeStyle Concept garandeert dat de aangeboden Producten geen zichtbare of verborgen gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk zouden maken.

 

De Klant verkrijgt een garantie voor elk gebrek dat zou bestaan op het moment van levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een periode van twee jaar vanaf de datum van voormelde levering. De termijn van twee jaar wordt opgeschort gedurende de periode die nodig is voor de reparatie of vervanging van het Product of in geval van onderhandelingen tussen The LifeStyle Concept en de Klant in het licht van een minnelijke schikking.

 

Indien de Klant een beroep wil doen op deze garantie, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst. In elk geval zal de Klant The LifeStyle Concept via de klantendienst op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximum 14 dagen vanaf de vaststelling van het gebrek door de Klant.

 

Het contact moet online worden gedaan via de klantenservice die u kunt vinden onder de sectie "klantenservice" en door de instructies op het scherm te volgen. Het bericht wordt dan automatisch naar de klantenservice gestuurd.

 

De garantie is in ieder geval niet van toepassing op Producten die opzettelijk of door nalatigheid van de Klant zijn beschadigd. Dienovereenkomstig is de garantie niet van toepassing op schade als gevolg van slijtage, transport of oneigenlijk gebruik.

 

Voor alle vragen met betrekking tot de garantie kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle elementen (hierna de “Elementen”), inclusief maar niet beperkt tot teksten, de database met alle details die op de Site worden gepubliceerd, de lay-out en het grafische ontwerp van de webpagina's, de verkoopcatalogus, de foto's, afbeeldingen, video en muziek op de Site worden wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en alle andere soorten intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven allemaal het exclusieve eigendom van The LifeStyle Concept en zijn goedgekeurd door The LifeStyle Concept. Een dergelijke goedkeuring zal schriftelijk worden verkregen, tenzij The LifeStyle Concept zelf de mogelijkheid heeft geboden om bepaalde Elementen via sociale netwerken te delen. In dat geval is de goedkeuring beperkt tot die specifieke Elementen en die specifieke sociale netwerken waarvoor The LifeStyle Concept de mogelijkheid heeft geboden om te delen. Elke inbreuk op deze clausule zal wettelijk worden vervolgd.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 

The LifeStyle Concept is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade (onderbreking van de exploitatie, gederfde winst, verlies van kansen,…) als gevolg van het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Site. Het is niet aansprakelijk voor enige schade aan systemen van de Klant als gevolg van het bezoeken van de Site, zoals door de aanwezigheid van een binnendringend extern virus of computervirussen.

 

The LifeStyle Concept is niet aansprakelijk voor incidentele fouten in foto's of teksten die worden gebruikt om de Producten op de Site te beschrijven.

 

The LifeStyle Concept is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid om bestellingen te leveren als gevolg van uitputting van de voorraad of redenen buiten zijn wil, inclusief situaties van overmacht, zoals verstoring of staking van transport-, post- of communicatiediensten, in geval van overstromingen of brand ongemak of schade die inherent zijn aan het gebruik van het netwerk.

 

In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van The LifeStyle Concept wordt of zou kunnen worden onthouden, is deze aansprakelijkheid van The LifeStyle Concept beperkt tot het daadwerkelijk door de Klant betaalde bedrag voor de betreffende bestelling.

 

Artikel 12 - Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 

In geval van een geschil tussen de Partijen met betrekking tot de overeenkomst, zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd om het geschil te beslechten.

 


Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de partijen.

 

Artikel 13 - Contact en geschillenbeslechting

 

In geval van vragen met betrekking tot de aankoop, kan de klant contact opnemen met From fetus to hero via de online klantenservice van de Site. The LifeStyle Concept zal de Klant binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen antwoorden.

 

Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden en nietigheid

 

The LifeStyle Concept o kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, onder meer om zich te conformeren aan wettelijke verplichtingen. Elke wijziging die via de site wordt gecommuniceerd, wordt van kracht op alle volgende aanbiedingen of bestellingen.

 

Van foetus tot held behoudt zich het recht voor om de lay-out en inhoud van de site op elk moment te wijzigen.

 

Indien door een gerechtelijk bevel een of meer bepalingen of leden van deze algemene voorwaarden nietig of niet tegenstrijdig zouden worden geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige artikelen en leden van deze algemene voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen de partijen.

 

Artikel 15 - Privacybeleid - Bescherming van de privacy en behandeling van persoonlijke informatie

 

De Klant kan meer informatie over het privacybeleid van The LifeStyle Concept vinden op de privacybeleidspagina op de Site.

bottom of page